FEMIBIOM ( VAGINALNI MIKROBIOM )  7701

Opsežna mikrobiološka analiza vaginalne flore

Sastav i metabolički produkti vaginalne mikroflore igraju važnu ulogu u zdravlju žena. Bakterije Döderlein (laktobacili) od velike su važnosti u dječjoj dobi. Svoju zaštitnu funkciju postižu izlučivanjem mliječne kiseline, vodikovog peroksida (H2O2) i bakteriocina. Te tvari sprečavaju razmnožavanje i kolonizaciju patogenih mikroba. Prekomjerna vaginalna higijena ili terapija antibioticima mogu poremetiti zaštitnu floru i na taj način povećati osjetljivost na infekcije

Od ožujka 2017. status vaginalne flore najsuvremenija je metoda u tvrtki GANZIMMUN Diagnostics AG. Nova metoda molekularne biološke analize NGS nudi brojne prednosti u kliničkoj objektivizaciji dijagnoze, posebno u slučaju nejasnih kliničkih simptoma bolesti kao i kod subjektivnih kliničkih sumnji .

Ovim pregledom otkrivaju se sve relevantne bakterije i njihova relativna učestalost. To omogućuje preciznu procjenu vaginalnih mikrobioloških stanja i pridružene zdravstvene rizike.

Jednostavan  predanalitički postupak i duga stabilnost uzorka omogućava sveobuhvatnu procjenu :

 • pH-vrijednosti vaginalnog miljea
 • klasifikacija vaginalne flore (tip I, II, III, IV i V )
 • detekcija biološke raznolikosti vaginalne flore (Shannonov indeks)
 • procjena vaginoza (analogno kriteriju po Nugentu)
 • kvantifikacija odnosa unutar vaginalne flore
 • procjena otpornosti na kolonizaciju
 • definicija patološke vaginalne flore –

(razrada bakterijske vaginoze, vaginalne mikoze, nepravilne kolonizacije, kontaminacijske flore, potencijalno patološke flore, procjena patogenih spolno prenosivih uzročnika)

Kao i kod ostalih nalaza, analiza  sadrže  opsežne komentare i tumačenja, te preporuke za terapiju prema sadašnjim medicinskim smjernicama.

Indikacije:

 • Učestale urogenitalne infekcije
 • Bakterijske vaginoze
 • Vaginalne mikoze (vulvovaginalna kandidijaza)
 • Kolonizacija patogenim bakterijama
 • Spolno prenosive infekcije
 • Hormonalne promjene

CIJENA:        1.605 kn 1)         1.725 kn   2)