NEUROTRASMITERI / Nitrostres

GLUTAMAT (5465)

Glutamat (glutaminska kiselina) je sveprisutni neurotransmiter brze ekscitacije u gotovo cijelom CNS-u. Sintetizira se iz molekule Krebsovog ciklusa alfa-keto glutarata. Piramidalni neuroni moždane kore koriste ga kao osnovni neurotransmiter. Jedan je od najkompleksnijih receptora postsinaptičkih neurona korteksa N-metil-d-aspartat (NMDA). Aktivan je u procesu učenja, memoriranja i u razvoju živčanog sustava. Sudjeluje u procesu dugoročne potencijacije. Aktivnost mu se regulira naponom i neurotransmiterom glutamatom. Dušik (II) oksid (NO) može preuzeti ulogu neuromodulatora kada glutamat stimulira NMDA. Ima ulogu povratnog glasnika.

CIJENA:  395 kn1)     500 kn2)

HISTAMIN, METABOLIZAM (+ HISTIDIN)(3242)

Histamin je podražajni neurotransmiter uključen u ciklus spavanja / buđenja i upalnog odgovora. Ovisno o receptoru, histamin aktivira široku lepezu bioloških djelovanja, koja se može pojaviti. Na primjer, jedan receptor pomaže regulirati ciklus spavanja / buđenja, dok drugi receptor pomaže regulirati otpuštanje norepinefrina, serotonina i acetilkolina. Postoje i drugi receptori koji mogu biti aktivirani kako bi se inducirao upalni odgovor, a koji su obično povezani s izlaganjem alergenu.

Zanimljivo, utvrđeno je da neuroni koji sadrže histamin imaju funkciju elektrostimulatora srca u mozgu. Stope otpuštanja tih neurona koreliraju pozitivno s razinom aktivnosti mozga i prikazuju određeni dnevno - noćni ritam. U stražnjem području hipotalamusa, postoji veliki broj neurona koji sintetiziraju i koriste histamin. Ovi neuroni pružaju stimulaciju, koja održava ili modulira aktivnost u mnogim drugim područjima mozga.

CIJENA:  605 kn1)    750 kn2)

KATEKOLAMINI (6332)

Kateholamini su biogeni amini. Dopamin i noradrenalin (norepinefrin) su primarni amini, dok je adrenalin (epinefrin) sekundarni amin, nastao uvođenjem metilne skupine u amino-skupinu noradrenalina. Spontani manjak kateholamina nije poznat kao bolest, ali prekomjernu sintezu mogu uzrokovati tumori kao što su feohromocitom i neuroblastom što dovodi do posljedične hipertenzije (trajne ili paroksizmalne), a ako se luči adrenalin tada se povećava srčana frekvenca.

TEST OBUHVAĆA:
Noradrenalin, adrenalin, dopamin

CIJENA:  425 kn1)    500 kn2)

GABA, GLICIN, TAURIN (6333)

GABA
GABA, gama-aminobuterna kiselina, je aminokiselina klasificirana kao neurotransmiter. GABA je glavni inhibitorni neurotransmiter koji je prisutan u CNS-u, te je kao takav važan za ravnotežu podražaja drugih neurotransmitera. Inhibitorni neurotransmiter znači da prisustvo GABA na mjestu receptora neurona, smanjuje razinu aktivnosti toga neurona i smanjuje vjerojatnost stvaranja akcijskog potencijala. GABA djeluje na inhibitorne sinapse u mozgu vezanjem za specifične transmembranske receptore, te presinaptičke i postsinaptičke neuronske procese. To uzrokuje ulazak kalcijevih iona u živčanu stanicu i kalijev ion iz živčane stanice.

Glicin
Glicin je inhibitorni neurotransmiter u središnjem živčanom sustavu, ponajviše u leđnoj moždini. Kada se aktiviraju receptori glicina, kloridni ioni ulaze u neuron i stanica se podvrgava hiperpolarizaciji. Tako stanica ima tendenciju biti u inhibiranom stanju.

Glicin je glavni inhibitorni neurotransmiter u moždanom deblu i leđnoj moždini, gdje sudjeluje u različitim motoričkim i senzornim funkcijama. Također, glicin potiče djelovanje glutamata, glavnog aktivacijskog neurotransmitera. Prema tome, glicin podređuje inhibitorne i aktivacijske funkcije unutar CNS-a.

Taurin
Tijekom embrionalnog i ranog postnatalnog života, taurin djeluje kao glavni inhibitorni neurotransmiter / modulator u mozgu, s mnogo većim koncentracijama od GABA. Tijekom postnatalnog perioda, GABA dobiva dominaciju zajedno s glicinom u ulozi inhibitornih neurotransmitera. Budući da je de novo sinteza taurina u mozgu relativno niska, egzogeni taurin je potreban za odgovarajući razvoj i funkcije mozga kod odraslih. Primjerice, nedostatak taurine slabi kognitivne funkcije i neuronsku kontrolu krvnog tlaka kod odraslih, dok suplementiranje taurinom sprečava ili smanjuje simptome nekih neuroloških poremećaja.

CIJENA:  500 kn1)    580 kn2)

GABA (7993)

GABA
GABA, gama-aminobuterna kiselina, je aminokiselina klasificirana kao neurotransmiter. GABA je glavni inhibitorni neurotransmiter koji je prisutan u CNS-u, te je kao takav važan za ravnotežu podražaja drugih neurotransmitera. Inhibitorni neurotransmiter znači da prisustvo GABA na mjestu receptora neurona, smanjuje razinu aktivnosti toga neurona i smanjuje vjerojatnost stvaranja akcijskog potencijala. GABA djeluje na inhibitorne sinapse u mozgu vezanjem za specifične transmembranske receptore, te presinaptičke i postsinaptičke neuronske procese. To uzrokuje ulazak kalcijevih iona u živčanu stanicu i kalijev ion iz živčane stanice.

CIJENA:  470 kn1)    525 kn2)

NITROSTRES

NITROSTRES – PLUS (6232)

Nitrostres nastaje usljed povećane proizvodnje reaktivnih dušikovih jedinki (RNS). RNS su molekule nastale od dušikovog monoksida (NO), primjerice: peroksinitriti (ONOOˉ), dušikov dioksid (NO₂˙) i nitritna kiselina (HNO₂). RNS za razliku od reaktivnih kisikovih jedinki (ROS) imaju duži poluživot. Pri niskim koncentracijama, ROS i RNS su potrebne za proces sazrijevanja staničnih struktura, u sustavu obrane domaćina te u funkcijama brojnih staničnih signalnih sustava. U normalnom fiziološkom stanju u organizmu se održava ravnoteža između djelovanja oksidansa i antioksidativne obrane organizma. Nitrostres nastaje zbog povećane količine raktivnih dušikovih jedinki u organizmu ili funkcionalnog smanjenja sustava antioksidativne obrane. Antioksidansi su tvari koje nastoje neutralizirati štetne učinke ROS-a i RNS-a. Antioksidansi se dijele na: antioksidativne enzime i neenzimske antioksidanse. Među najvažnijim antioksidativnim enzimima ističu se: superoksid-dismutaza (SOD), katalaza, glutation-peroksidaza (GPRx), askorbat-oksidaza (AOx), glutation-S- transferaza (GSTs) i glutation-reduktaza (GR), dok među neenzimskim antioksidansima: flavonoidi, karotenoidi, glutation, vitamin C, vitamin E i koenzim Q10.

INDIKACIJE:

 • kroničan umor
 • ekstreman tjelesni i pshihički umor
 • poremećaj kocentracije
 • smanjena izdržljivost
 • kronične infekcije
 • multisustavna oboljenja

TEST OBUHVAĆA: 
Nitrostres, citrulin, metilmlonska, nitrofeniloctena kiselina (LC/MS), 8-epi-prostaglandin

CIJENA:  1.010 kn1)    1.150 kn2)

NITROSTRES + OKSIDATIVAN STRES (0125)

Oksidativni stres nastaje usljed povećane proizvodnje rektivnih kisikovih jedinki (ROS). ROS se odnose na jedinke sa oksidativnim djelovanjem nastale od O₂, dok su radikali jedinke koje sadrže barem jedan nespareni elektron. Veći dio struktura u sastavu ROS-a su slobodni radikali, a čine ih superoksidni anion ili superoksid (O₂˙ˉ), hidroksilni radikal (HO˙), peroksilni radikal (RO₂˙), alkoksilni radikal (RO˙) i hidroksilni radikal (OH˙). Reaktivne kisikove jedinke koje nisu slobodni radikali su vodikov peroksid (H₂O₂), hipokloritna kiselina (HOCl), ozon (O₃) i jednostavni singletni kisik (¹O₂). Navedene strukture mogu lako i brzo prijeći u reaktivne radikale kisika. ROS se međusobno razlikuju u svojim reaktivnostima i toksičnosti. RNS za razliku od reaktivnih kisikovih jedinki (ROS) imaju duži poluživot. Pri niskim koncentracijama, ROS i RNS su potrebne za proces sazrijevanja staničnih struktura, u sustavu obrane domaćina te u funkcijama brojnih staničnih signalnih sustava. U normalnom fiziološkom stanju u organizmu se održava ravnoteža između djelovanja oksidansa i antioksidativne obrane organizma. Oksidacijski stres nastaje zbog povećane količine oksidansa proizvedenih u organizmu ili funkcionalnog smanjenja sustava antioksidativne obrane. Antioksidansi su tvari koje nastoje neutralizirati štetne učinke ROS-a i RNS-a. Antioksidansi se dijele na: antioksidativne enzime i neenzimske antioksidanse. Među najvažnijim antioksidativnim enzimima ističu se: superoksid-dismutaza (SOD), katalaza, glutation-peroksidaza (GPRx), askorbat-oksidaza (AOx), glutation-S- transferaza (GSTs) i glutation-reduktaza (GR), dok među neenzimskim antioksidansima: flavonoidi, karotenoidi, glutation, vitamin C, vitamin E i koenzim Q10.

INDIKACIJE:

 • kroničan umor
 • ekstreman tjelesni i psihički umor
 • poremećaj kocentracije
 • smanjena izdržljivost
 • kronične infekcije
 • multisustavna oboljenja

TEST OBUHVAĆA: 
Nitrostres-plus (6232), dezoksiguanosin, neopterin

PDF PRIKAZ

CIJENA:  1.575 kn1)    1.715 kn2)